Technical and Vocational Education

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा(शिक्षामा सूचना र प्रविधिसहित) क्षेत्र समूहको कार्यादेश

 • विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा  विश्लेषण( पृष्ठभूमि, सवल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, मुद्दा तथा चुनौती)
 • प्राविधिक शिक्षाको वर्तमान ढाँचा, समसामयिकता र राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगको समायोजन एवं सम्बन्ध
 • प्रावधिक शिक्षाको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका आधारहरू
 • प्राविधिक शिक्षाको पाठयढाँचा तथा कार्यान्वन प्रक्रिया (सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन)
 • सीपमूलक तालिम सञ्चालन
 • सीप परीक्षण आधार तथा प्रक्रिया
 • शिक्षामा सूचना र प्रविधिको विकासका आधार र उपयोग नीति
 • उल्लिखित पक्षहरूको खोजी, अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस गर्नका लागि
  • अवधारणा पत्र निर्माण गर्ने ।
  • प्रश्नाबलीको निर्माण गर्ने ।  
  • लक्षित समूह छलफल (FGD), कार्यशाला, अन्तर्कृया, अन्तवार्ता आदिका माध्यमद्वारा सुझाव सङ्कलन गर्ने ।
  • सुझाव र प्राप्त तथ्यहरूको प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने ।
  • अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखन गर्ने । (अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा)

Attached Documents
Title Size Type View Download
प्रश्नावली; प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विषय सम्बन्धी 155 Kb application/pdf View Download

कृपया कमेन्ट गर्नुस