Questionnaire: Quality Education

शिक्षामा गुणस्तर क्षेत्र समूहको कार्यादेश

 • वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण(विद्यमान मुद्दा, समस्या तथा चुनौतीहरूसमेत) गर्ने
 • आधारभूत शिक्षा देखि उच्चशिक्षासम्मको गुणस्तर मानक निर्धारण गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्ने
 • पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री प्रयोगको विद्यमान अवस्था अध्ययन, विश्लेषण र सबल तथा सुधारात्मक पक्षहरूसम्बन्धी सुझाव दिने ।
 • मूल्याङ्कन प्रणालीको वर्तमान अवस्था र सुधारात्मक उपायहरू प्रस्तुत गर्ने
 • परीक्षा र परीक्षा व्यवस्थापनका लागि तहगत सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का कार्यभूमिका जिम्मेवारी तथा दायित्व सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्ने
 • शिक्षक दक्षता/क्षमता विकास प्रणाली (तालिम संयन्त्र, मोडेल, विधि/पद्धति) को प्रभावकारिताका लागि व्यावहारिक उपायहरूको खोजी गरी सुझाव प्रदान गर्ने ।
 • शैक्षिक सुपरीवेक्षण (सुपरीवेक्षणको सिकाइ क्रियाकलापसँगको अन्तरसम्बन्ध, संयन्त्र, परिचालनका विधि तथा प्रक्रिया) तथा निरीक्षणका प्रभावकारी उपायको पहिचान र कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेश गर्ने
 • शिक्षण सिकाइका वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक पक्षहरूको पहिचान गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने । : (भौतिक, सामाजिक, प्राविधिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक पक्षका साथै बालमैत्री विद्यालय र विद्यालय सुरक्षा, आदि)
 • सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सान्दर्भिक उपयोगसम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने । 
 • विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू (प्रयोगशाला,पुस्तकालय, सामग्री, जनशक्ति परिचालन आदि)
 • उल्लिखित पक्षहरूको खोजी, अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस गर्नका लागि
  • अवधारणा पत्र निर्माण गर्ने ।
  • प्रश्नाबलीको निर्माण गर्ने ।  
  • लक्षित समूह छलफल (FGD), कार्यशाला, अन्तर्कृया, अन्तवार्ता आदिका माध्यमद्वारा सुझाव सङ्कलन गर्ने ।
  • सुझाव र प्राप्त तथ्यहरूको प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने ।
  • अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखन गर्ने । (अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा)

Attached Documents
Title Size Type View Download
Questionnaire-_Quality_Theme 123 Kb application/pdf View Download

कृपया कमेन्ट गर्नुस