Inclusiveness and Contemporary Issues

समावेशिता र समसामयिक विषय क्षेत्र समूहको कार्यादेश

 • विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा  विश्लेषण( पृष्ठभूमि, सवल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, मुद्दा तथा चुनौती)
 • समावेशी प्रणालीको विकासका लागि व्यावहारिक आधारहरूको खोजी गर्ने ।  
  • पूर्वाधार विकास (भवन तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ICT Lab, खानेपानी तथा शौचालय, खेलमैदान, सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन)
  • आत्मसम्मान, पहिचान र स्वाभिमान (Sense of identity and dignity) को सुनिश्चतता,
  • स्वास्थ्य सुरक्षा (पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, हिंसारहित वातावरण निर्माण, प्राथमिक उपचार व्यवस्थापन)
  • बालमैत्री वातावरण र सिकाइ सुनिश्चितता ।
  • बालअधिकार
  • पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्री विकास,
  • जनशक्ति विकास, 
  • शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप
  • विद्यालय समुदाय सम्बन्ध
 • विविधताको पहिचान र सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक तरिका पहिचान गर्ने ।
 • उल्लिखित पक्षहरूको खोजी, अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस गर्नका लागि
  • अवधारणा पत्र निर्माण गर्ने ।
  • प्रश्नाबलीको निर्माण गर्ने ।  
  • लक्षित समूह छलफल (FGD), कार्यशाला, अन्तर्कृया, अन्तवार्ता आदिका माध्यमद्वारा सुझाव सङ्कलन गर्ने ।
  • सुझाव र प्राप्त तथ्यहरूको प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने ।
  • अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखन गर्ने । (अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा)

Attached Documents
Title Size Type View Download
प्रश्नावली-_समाबेशीता_र_समसामयिक_बिषय_क्षेत्र 178 Kb application/pdf View Download

कृपया कमेन्ट गर्नुस