S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-08-22 स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुका लागि हाजिर हुन जाने बारे सूचना
2 2017-08-21 सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-08-14 सबैका लागि शिक्षा समीक्षात्मक प्रतिवेदन २००१-१५
4 2017-08-14 २०७४ श्नावण ३० गते जारी नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिको प्रेस विज्ञप्ति
5 2017-08-13 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७४ असार सम्मको प्रगति
6 2017-08-13 नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिको प्रेस विज्ञप्ति
7 2017-08-12 नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिको प्रेस विज्ञप्ति
8 2017-08-06 पुस्तकालय दिवस मनाउने सम्बन्धमा।
9 2017-07-16 शिक्षा मन्त्रालय शिक्षण संस्था समन्वय शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2017-07-16 नेपाल विद्याभूषण तथा छात्रा विद्यापदकका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2017-07-12 काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त (B.SC. Forestry विषय) स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन ( final-nomination) गरीएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 0000-00-00 दाङ सल्यान अनुगमन २०७४
13 2017-07-10 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४-२०७९/८० ब्रोसियर
14 2017-07-07 काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त B.SC.Forestry विषय स्नातक तहको लागि प्राप्त ५ सीट छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 2017-07-05 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४-२०७९/८०(नेपाली)
16 2017-07-05 School Sector Development Plan 2016/17-2022/23 (English)
17 0000-00-00 school Sector Development Plan(English)
18 2017-07-04 आ.व २०७३/७४को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना
19 2017-07-02 Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको बारे।
20 2017-07-02 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना