S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-09-22 पाकिस्तान सरकारबाट शैक्षिक बर्ष २०१८।०१९ का लागि PTAP अन्तर्गत MBBS विषयमा नेपाल सरकारलार्इ प्राप्त छात्रवृत्तिमा बैकल्पिक उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।
2 2018-09-22 श्रीलंकाको Institute of Information Technology (SLIIT) अन्तरगत शैक्षिक बर्ष २०१८/२०१९ का लागि सार्क सदस्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई Under Graduate Degree Programs अन्तरगत विभिन्न विषयका छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
3 2018-09-22 Swiss Government Excellence Scholarship अन्तरगत शैक्षिक बर्ष २०१९/२०२० का लागि Post Doctoral Scholarship का लागि आवेदन खुला भएको सूचना ।
4 2018-09-07 माननीय मन्त्रीज्यूवाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते जारी भएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५
5 2018-09-07 सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५
6 2018-09-13 Education in Figures 2017
7 2018-09-13 Educational Brochures 2017
8 2018-09-13 Educational Brochures 2017
9 2018-09-13 Education in Figures 2017 (At a Glance)
10 2018-09-13 Education in Figures 2017 (At a Glance)
11 2018-09-10 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र २५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
12 2018-09-10 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र २५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
13 2018-09-06 सहभागिता सम्बन्धमा
14 2018-09-04 शिक्षा दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुने क्याम्पसहरूलाई सम्पर्क गर्ने बारेको उच्च शिक्षा शाखाको सूचना
15 2018-09-04 ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा पुरस्कृत गर्न छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली
16 2018-09-02 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १७ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
17 2018-09-02 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १७ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
18 0000-00-00 मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १५ गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न निकायमा कामकाज गर्न खटाइएका रापद्वि श्रेणीका कर्मचारीहरूको विवरण
19 2018-08-31 छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
20 2018-08-29 Guideline for Distribution of Medal and Scholarship on the Occasion of National Education Day, 2075

Most Visited Links