S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-11-21 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BDS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
2 2019-11-21 काठमाडौँ विश्वविद्यालयको BDS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
3 2019-11-21 विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको BDS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
4 2019-11-20 काठमाडौँ विश्वविद्यालयको MBBS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
5 2019-11-20 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको MBBS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
6 2019-11-18 विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको MBBS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
7 2019-11-18 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको MBBS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
8 2019-11-14 पुस्तकालय तथ्यांक संकलन गर्नेबारे
9 2019-11-13 MBBS/BDS विषयमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गरेका र कागजात नमिलेका आवेदकहरूलाई छात्रवृत्ति शाखामा शीघ्र सम्पर्क राख्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2019-11-13 छात्रवृत्ति शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2019-11-12 मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसंग लिएको बढी रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने सम्बन्धी सूचना
12 2019-11-04 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांन र अन्तर्गतका लागि छात्रवृतिमा सम्बन्धी सूचना
13 2019-11-04 काठमाडौँ  विश्वविद्यालयको BSC Nursing का लागि छात्रवृति सम्बन्धी सूचना
14 2019-11-04 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको BSC Nursing का लागि छात्रवृति सम्बन्धी सूचना
15 2019-10-25 ध्यानाकर्षण
16 2019-10-26 Roster सम्बन्धी सूचना
17 2019-10-24 Roster सूचिको सूचना
18 2019-10-23 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम निशुल्क छात्रवृति
19 2019-10-01 School Sector Development Plan Mid Term Review
20 2019-09-30 विज्ञान, प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७६