S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-07-19 कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम रा.प.तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतहरूको पदस्थापना/कामकाज
2 2019-07-17 Technical and Vocational Education and Skills Development- TVESD Factsheet 2019
3 2019-07-17 Technical and Vocational Education and Skills Development- TVESD Factsheet 2019
4 2019-07-16 चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि पुन: दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
5 2019-07-17 नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०७६
6 2019-07-14 स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाइएको थप बजेट सम्बन्धमा
7 2019-07-11 आ.व. २०७५ /०७६ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा
8 2019-07-08 SSDP, MTR ,BRM Aide-Memoire 2019
9 2019-06-26 Scholarship for Under Graduate Degree Programs in IIT, Srilanka
10 2019-06-26 कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सम्पादित कामसँग आवद्धता गरी मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा
11 2019-06-24 चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
12 2019-06-23 बैदेशिक अध्ययन तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने बारे
13 2019-06-14 अन्तराष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा
14 2019-05-31 उपसचिव स्तरका अधिकृतहरुको सेवाकालिन तलिममा सहभागि हुन निबेदन दिने बारे
15 2019-05-28 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि प्रप्त आवेदनहरुको नामावली सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना
16 2019-05-09 कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।
17 2019-05-08 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्वन्धी जरुरी सूचना ।
18 2019-04-29 रकमान्तर
19 2019-04-26 BAMS विषयको योग्यताक्रम र मनोनयन सूची
20 2019-04-19 अत्यन्त जरुरी सूचना ।