S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-05-01 नयाँ दस वर्षे शैक्षिक योजना विकासका लागि गठित समिति सम्बन्धी विवरण
2 2020-11-13 विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७
3 2020-11-08 शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
4 2020-11-08 Advanced International Training Programme on "Intellectual Property for Least Developed Countries " सम्बन्धी सूचना
5 2020-11-02 २०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
6 2020-11-02 २०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
7 2020-10-20 लेखापरीक्षणका लागी विवरण उपलब्ध गराउने बारे
8 2020-10-19 कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना
9 2020-10-16 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयनसम्बन्धी जरुरी सूचना
10 2020-10-16 शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयबाट मिति २०७७|०५|१९ मा जारी भएको सिकाइ सिक्षण निर्देशिका २०७७
11 2020-10-14 PTAP छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
12 2020-10-12 राजस्व दाखिला भौचर पेश गर्ने सम्बन्धमा
13 2020-10-10 डा. गोविन्द के.सी. को माग सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति ।
14 2020-10-08 PTAP छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत तथा अस्वीकृत सम्बन्धी जरुरी सूचना
15 2020-10-08 सार्क शिक्षा मन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रेस विज्ञप्ति
16 2020-08-23 तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने बारे
17 2020-08-07 अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2020-08-19 स्नातक तहको वनविज्ञान विषयको योग्यताक्रम सूची र अद्यावधिक पूर्वमनोनयन सूचीको प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
19 2020-08-19 स्नातक तहको कृषि विषयको योग्यताक्रम तथा पूर्वमनोनयनसूची प्रकाशन गरिएको सूचना
20 2020-08-14 २०७६ पुस देखि २०७७ असार सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु