S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-08-28 ३९ औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ को आदर्श वाक्य "समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवम् दिगो शैक्षिक पूर्वाधार"
2 2018-08-26 JDS and CGI Scholarship notice for employees within Ministry of Education, Science and Technology and its agencies
3 2018-08-24 JDS and CGI Scholarship Program
4 2018-08-23 कार्यालय सरेको सूचना
5 2018-08-23 ईजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि प्राप्त स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको कृषि विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी जरुरी सूचना ।
6 2018-08-23 स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ मा संशोधन गर्ने विषयमा भएको प्रस्ताव र निर्णय
7 2018-08-17 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र १ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
8 2018-08-17 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति २०७५ भाद्र १ गते
9 2018-08-14 आ.व. २०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा फोकल पर्सन तोकि पठाउने सम्बन्धी पत्र
10 2018-08-14 BSC Engineering. PTAP Nomination notice
11 2018-08-14 Egypt Agriculture (BSC, MSC) prenomination scholarship notice
12 2018-08-14 Egypt Arabic Language website Notice 8-14-2018
13 2018-08-13 Notice for Library Day
14 2018-08-06 इजिप्ट छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम
15 2018-08-06 इजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०१८ का लागि अरेविक भाषा विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त फारम भर्ने बारे जरुरी सूचना
16 2018-08-06 इजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक सत्र २०१८का लागि स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फारम भर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2018-08-06 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रवृत्तिमा सूची समायोजन गरी मनोनयन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2018-08-06 PTAPकार्यक्रम अन्तर्गतको BSc Engineering विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना
19 2018-08-05 Joint Review Meeting 2017
20 2018-08-05 Budget review meeting 2017

Most Visited Links