S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-06-23 Procurement Improvement Plan
2 2020-06-22 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना
3 2020-06-22 प्रेस विज्ञप्ति
4 2020-06-19 विएस्सी एग्रिकल्चर विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 2020-06-19 विएस्सी फरेष्ट्री विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2020-06-18 नि:शुल्क अनलाइन योग प्रशिक्षण सम्बन्धमा अनुरोध
7 2020-06-16 सरकारी कार्यालय सिफ्टमा संचालन गर्ने सम्बन्धमा
8 2020-06-09 बोलपत्र / सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी खरिद कारवाही रद्द गरिएको सम्बन्धमा
9 2020-06-01 वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ स्वीकृति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
10 2020-06-01 राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप स्वीकृति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
11 2020-06-01 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
12 2020-05-31 Press Release
13 2020-05-20 Press Release
14 2020-05-18 आन्तरिक नेटवर्किङ सम्बन्धी सूचना
15 2020-05-08 विद्यालय लेखाङ्कन निर्देशिका, २०७६
16 2020-05-04 विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना
17 2020-04-16 Press Release
18 2020-04-15 Notice for Expression of Interest(EOI) for Grant Agent(GA)
19 2020-04-07 बोलपत्र / सिलवन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
20 2020-04-05 बजेट रोक्का सम्बन्धमा