S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-10-03 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूबाट प्राप्त हुने मेडिकल विषय स्नातक तहको छात्रवृत्ती प्राप्त गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनलाईन फाराम भर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना
2 2018-10-03 त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूबाट प्राप्त हुने मेडिकल विषय स्नातक तहको छात्रवृत्ती प्राप्त गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनलाईन फाराम भर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना
3 2018-10-01 Employee's Foreign Visits
4 2018-09-28 डा केसीसँग भएको सहमतिको प्रगति सम्बन्धमा मिति २०७५ आश्विन १२ गते जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति
5 2018-09-28 डा केसीसँग भएको सहमतिको प्रगति सम्बन्धमा मिति २०७५ आश्विन १२ गते जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति
6 2018-09-25 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ अाश्विन ९ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
7 2018-09-25 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ अाश्विन ९ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
8 2018-09-22 पाकिस्तान सरकारबाट शैक्षिक बर्ष २०१८।०१९ का लागि PTAP अन्तर्गत MBBS विषयमा नेपाल सरकारलार्इ प्राप्त छात्रवृत्तिमा बैकल्पिक उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।
9 2018-09-22 श्रीलंकाको Institute of Information Technology (SLIIT) अन्तरगत शैक्षिक बर्ष २०१८/२०१९ का लागि सार्क सदस्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई Under Graduate Degree Programs अन्तरगत विभिन्न विषयका छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
10 2018-09-22 Swiss Government Excellence Scholarship अन्तरगत शैक्षिक बर्ष २०१९/२०२० का लागि Post Doctoral Scholarship का लागि आवेदन खुला भएको सूचना ।
11 2018-09-07 माननीय मन्त्रीज्यूवाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते जारी भएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५
12 2018-09-07 सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५
13 2018-09-13 Education in Figures 2017
14 2018-09-13 Educational Brochures 2017
15 2018-09-13 Educational Brochures 2017
16 2018-09-13 Education in Figures 2017 (At a Glance)
17 2018-09-13 Education in Figures 2017 (At a Glance)
18 2018-09-10 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र २५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
19 2018-09-10 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र २५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
20 2018-09-06 सहभागिता सम्बन्धमा

Most Visited Links