S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-01-15 जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङ र जिल्ला शिक्षा कार्यालय गोरखाको अनुगमन प्रतिवेदन
2 2018-01-10 त्रिवि अन्तर्गत MBBS विषयमा अन्तिम मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना
3 2018-01-10 त्रिवि अन्तर्गत वीएस्सी फोरेष्ट्रिको योग्यताक्रम तथा पूर्वमनोनय सम्बन्धी जरुरी सूचना
4 2018-01-07 शिक्षा मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरेको फर्म तथा कम्पनीहरुको सूचि(२०७४/९/७ सम्मको अध्यावधिक विवरण)
5 2018-01-05 शिक्षा मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरेको फर्म तथा कम्पनीहरुको सूचि(२०७४/९/७ सम्मको अध्यावधिक विवरण)
6 2017-12-31 TU अन्तर्गत MBBS विषयमा पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना
7 2017-12-31 आयुर्वेद स्नातक तह BAMS विषय छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2017-12-31 TU अन्तर्गत BDS, BSc Nursing ,BPH, B.Pharmacy, Bsc. MLT,& BNS विषयहरुमा अन्तिम मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना
9 2017-12-31 वन विज्ञान विषयको स्नातक तहको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त माग गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2017-12-26 TU अन्तर्गत BDS,BNS,BPH,MLT,B.Pharmacy&B.Sc.Nursing विषयहरुमा पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना
11 2017-12-26 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत पाकिस्तान सरकारले उपलब्ध गराएको MBBS,BSc Engineering and D. Pharmacyविषयमा अन्तिम मनोनयन गरिएको बारे
12 2017-12-22 त्रिविवि अन्तर्गतको MBBS विषयको योग्यता सूची तथा कलेज प्राथमिकता सम्बन्धी सूचना
13 2017-12-18 त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत BDS, BSc Nursing, BPH, B Pharmacy, BSc MLT र BNS विषयहरुको योग्यता सूची तथा कलेज प्राथमिकता सम्बन्धी सूचना
14 2017-12-16 २०७४ साल कार्तिक महिनाको तत्काल सुधार कार्ययोजनको प्रगति
15 2017-12-12 KU अन्तर्गत MBBS र BDS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको बारेको सूचना
16 2017-12-10 प्रदेश मन्त्रालयमा गई काम गर्न इच्छुक कर्मचारीले २ दिन भित्र निवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2017-12-08 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत MBBS तथा BDS को छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2017-12-06 त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरु वा विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि योग्यता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2017-12-06 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत BSc Nursing विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना
20 2017-11-28 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान