S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-03-21 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
2 2019-03-18 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तह ईन्जिनियरिङ विषयको छात्रबृत्तिमा योग्यताक्रम कायम गरी पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।
3 2019-03-10 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि ईन्जिनियरिङ बिषय तर्फ दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।
4 2019-03-10 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।
5 2019-03-06 शैक्षिक सूचना २०७४
6 2019-03-06 TVET सम्बन्धी सघन वार्षिक प्रतिवेदन २०७५
7 2019-03-05 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।
8 2019-03-04 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ फाल्गुण २० गतेको प्रेस विज्ञप्ति
9 2019-02-27 मिति २०७५ फाल्गुण १६ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सम्पूर्ण शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक विदा दिइएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2019-02-25 NOC सम्बन्धी मिति २०७५ फाल्गुण १३ गतेको सूचना ।
11 2019-02-25 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा योग्यताक्रम कायम गरी पूर्वमनोनयन गरिएको जरुरी सूचना
12 2019-02-22 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ फाल्गुण १० गतेको प्रेस विज्ञप्ति
13 2019-02-17 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।
14 2019-02-17 तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी पत्र । ( स्थानीय तहहरु )
15 2019-02-17 तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी पत्र । ( केन्द्रहरु )
16 2019-02-17 जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि विवरण तथा सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना ।
17 2019-02-15 चीन सरकारबाट प्राप्त शैक्षिक वर्ष २०१९/२०२० को लागि छात्रवृत्तिमा विषय निर्धारण गरिएको जरुरी सूचना ।
18 2019-02-13 वैदेशिक अध्ययन/ तालिममा शहभागि हुन निबेदन दिने सम्बन्धमा
19 2019-02-13 कारोबार हस्तान्तरण
20 2019-02-08 वैदेशिक अध्ययन/ तालिममा शहभागि हुन निबेदन दिने सम्बन्धमा