S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-07-13 नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धमा
2 0000-00-00 शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३
3 2018-07-10 बारा तथा पर्सा जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको अनुगमन प्रतिवेदन
4 2018-07-08 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको विदेश भ्रमणका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति
5 2018-07-08 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको विदेश भ्रमणका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति
6 2018-07-08 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको विदेश भ्रमणका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति
7 2018-07-03 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७५ जेठ
8 2018-07-01 सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धमा निजामति कितावखानाको सूचना
9 2018-06-29 Nepal SSDP Budget Review Meeting May 14-18, 2018 Aide Memoire
10 2018-06-26 UNESCO/Sri Lanka Co-Sponsored fellowships programme 2018-2019 का लागि आवेदन दिने बारे म्याद थप गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2018-06-24 वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवदेन दिने बारेको सूचना
12 2018-06-21 तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा बारे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्र
13 2018-06-17 Unesco/Srilanka Co-Sponsored Fellowship Programme 2018-19 का लागि आवेदन दिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2018-06-17 इजिप्ट सरकारबाट नेपाली मुसलमानहरुका लागि प्राप्त छात्रवृत्तिमा छनोट सम्बन्धी सूचना
15 0000-00-00 सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2018-06-11 Address by the Rt. Honorable Prime Minister K.P. Sharma Oli to the Asia-Pacific Regional Conference on Early Childhood Development (ECD)
17 2018-06-11 Vote of thanks Speech by Honorable Education, Science & Technology Minister Mr. Giriraj Mani Pokharel on ECD Asia Pacific Regional Conference
18 2018-06-08 शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बाँके र बर्दियाको अनुगमन प्रतिवेदन
19 2018-06-08 सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालय अनुदान कार्यविधि २०७४
20 2018-06-07 नव गठित शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिको अंग्रेजी छाप तथा साइनबोर्डको ढाँचा सम्बन्धमा।