S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-11-08 शिक्षण संस्था तथा विषयगत प्राथमिकताक्रम खुलाई मनोनयनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा
2 2017-11-07 धनुषा र महोत्तरीको अनुगमन प्रतिवेदन
3 2017-11-03 Post Graduate(PG) in Medical Science Course मा प्राप्त २० (बिस) सिट छात्रबृत्तिमा मनोनयन गरिएको सूची समायोजन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
4 2017-10-29 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
5 2017-10-22 D. Pharmacy विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना
6 2017-10-22 Post Graduate छात्रबृत्तिमा उम्मेदवार छनौट तथा योग्यताक्रम कायम गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना
7 2017-10-18 Swiss Excellence Scholarship 2018-2019 मा निवेदन दिने सम्बन्धमा
8 2017-10-16 वागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको अनुगमन प्रतिवेदन
9 2017-10-15 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना ।
10 2017-10-10 २०७४ भाद्र महिनाको तत्काल सुधार कार्ययोजनाको प्रगति
11 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति(२०७४ आश्विन ९ गते)
12 2017-09-21 छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2017-09-21 Post Graduate तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने तथा इजिप्ट सरकारबाट उपलब्ध छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
14 2017-09-20 जापानमा अध्ययन गर्न अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने बारे सूचना
15 2017-09-18 विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सबै शिक्षण संस्था तथा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2017-09-18 नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१८ का लागि Chulabhorn Graduate Institute बैंकक, थाइल्याण्डमा Master's degree अध्ययनका लागि प्राप्त छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
17 2017-09-18 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा सूची समायोजन गरी पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।
18 2017-09-13 तत्काल सुधारको कार्ययोजना
19 2017-09-13 सरकारको १०० दिन अवधिको प्रगति / उपलब्धीका मुख्यमुख्य बुँदाहरु
20 2017-09-08 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।

Most Visited Links