S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-03-23 चीन सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन (nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2017-03-23 चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति समेतका लागि आवेदन गरेका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम (MOE Merit) कायम गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-03-20 Nepal Education in Figure 2016
4 2017-03-03 शैक्षिक सूचना २०७३
5 2017-03-17 चिनीया छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयमा परेका उम्मेदवारको सूची
6 2017-03-17 अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुशासन महाशाखाको अनुगमन प्रतिवेदनको पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
7 2017-03-15 शिक्षा मन्त्रालय बाट सेवा संचालन स्वीकृति नवीकरण भएका फर्म तथा कम्पनीहरुको सूची
8 2017-03-15 शिक्षा मन्त्रालयबाट हालसम्म सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त फर्म तथा कम्पनीहरुको सूची
9 2017-02-21 अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३
10 2017-03-14 शिक्षा मन्त्रालय पुस्तकालय समन्वय शाखाको पुस्तकालय सूचीकरण गर्नेबारेको सूचना।
11 2017-03-13 कार्यक्रम अनुगमन प्रतिवेदन प्रतिवेदन सुनसरी तथा मोरङ
12 2017-03-07 नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सन २०१७/०१८ का लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
13 2017-03-07 जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापा अन्तरगत सञ्चालित प्राविधिक धार तर्फका विद्यालयहरुको निरीक्षण प्रतिवेदन २०७३
14 2017-03-06 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७३ माघ
15 0000-00-00 दोस्रो चौमासिक सम्मको रकम निकासा सम्बन्धमा मलेनिकाको पत्र
16 2017-02-23 कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा र पर्वत भ्रमणको अनुगमन प्रतिबेदन
17 0000-00-00 आज हुने काम आजै गरौ। सेवाग्राहीको सहजतालाई मनमा राखौँ।
18 2017-02-22 अध्ययन तालिम कार्यक्रमका लागि निवेदन दिने बारे
19 2017-02-17 OPCW Associate Programme 2017 सम्बन्धमा
20 0000-00-00 नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ्ग तथा प्रविधि प्रतिष्ठान पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३

Most Visited Links