S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-02-16 तालिममा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा
2 2017-02-07 उच्च शिक्षा नीति २०७२
3 2017-02-07 निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३
4 2017-02-07 अनुमति प्राप्त शिक्षण स‌ंस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रमको विवरण
5 2017-02-05 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७३ पुष
6 2017-01-31 UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) आवेदन सम्बन्धी सूचना
7 2017-01-31 BNS को मनोनयन सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।
8 2017-01-23 निजामती सेवा पुरस्कारका लागि निवेदन दिने सूचना
9 2017-01-20 अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३
10 2017-01-19 निकासा फुकुवाको जिशिकालाई पत्र
11 2017-01-18 राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतहरुका लागि ३० कार्यदिने तालिममा निवेदन दिने सूचना
12 2017-01-15 मनोनयन तथा पूर्व मनोनयन सम्वन्धमा छात्रवृत्ति शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2017-01-15 मनोनयन तथा पूर्व मनोनयन सम्वन्धमा छात्रवृत्ति शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2017-01-12 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साईन्सेज तर्फको MBBS छात्रबृत्तिका लागि  मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
15 2017-01-12 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साईन्सेज तर्फको MBBS छात्रबृत्तिका लागि मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2017-01-12 जाँचबुझ समितिको अत्यन्त जरुरी सूचना
17 0000-00-00 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना हुने विद्यालयहरु छनोट सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई सूचना
18 2016-12-29 काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साईन्सेज तर्फको MBBS,BDS र Bsc Nursing छात्रबृत्तिका लागि पूर्व मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2016-12-29 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तर्फको MBBS,BDS र Bsc Nursing छात्रबृत्तिका लागि पूर्व मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
20 2016-12-27 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को सदस्य सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश समितिको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

Most Visited Links