S.N. Publish Date Title Detail
1 2016-12-27 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को सदस्य सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश समितिको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
2 2016-12-27 सवारी साधन (4 WD Sport Utility Vehicles) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
3 2016-12-27 सवारी साधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
4 2016-12-27 सवारी साधन Compact Sport Utility Vehicle (Crossover) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
5 2016-12-23 त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तर्फ BNS र MLT बिषयहरुको छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्न कोटा रिक्त रहेकोले पुन: Online फाराम र दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2016-12-22 त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तर्फ BPH BN MIT MLT BPHARM विषयहरुको छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना
7 2016-12-19 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदको लागि दरखास्त आह्वान
8 2016-12-18 लेख रचना उपलब्ध गराइ दिने बारे
9 2016-12-16 राष्ट्रिय युवा परिषद जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुका लागि सूचना
10 2016-12-13 School Sector Development Plan Eligibility and Selection Criteria for Model Schools-2073
11 2016-12-14 शैक्षिक व्यवस्थापन तालिमका लागि निवेदन दिने सूचना
12 2016-12-12 तत्काल सुधारको कार्ययोजना कार्तिक २०७३
13 2016-12-06 काठमाण्डौं विश्वविद्याल स्कूल अफ मेडिसिन साईन्सेज तर्फको MBBS लगायतका बिषयमा अध्ययनका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2016-12-02 शिक्षा मन्त्रालयको IOM तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको अन्तिम MOE Merit List प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
15 2016-12-02 शिक्षा मन्त्रालयको KUSMS तर्फ Online Application  भर्ने विद्यार्थीहरुको अन्तिम MOE Merit List प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2016-11-29 PTAP को MBBS र BDS तर्फको मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
17 0000-00-00 PTAP को MBBS र BDS तर्फको मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2016-11-28 कार्यालय प्रमुखले कार्यक्षेत्र छोड्दा अनुमति लिनु पर्ने बारे जरुरी सूचना
19 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालयको KUSMS तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
20 2016-11-16 शिक्षा मन्त्रालयको IOM तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना