S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-06-19 विएस्सी फरेष्ट्री विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2020-06-18 नि:शुल्क अनलाइन योग प्रशिक्षण सम्बन्धमा अनुरोध
3 2020-06-16 सरकारी कार्यालय सिफ्टमा संचालन गर्ने सम्बन्धमा
4 2020-06-09 बोलपत्र / सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी खरिद कारवाही रद्द गरिएको सम्बन्धमा
5 2020-06-01 वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ स्वीकृति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
6 2020-06-01 राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप स्वीकृति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
7 2020-06-01 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
8 2020-05-31 Press Release
9 2020-05-20 Press Release
10 2020-05-18 आन्तरिक नेटवर्किङ सम्बन्धी सूचना
11 2020-05-08 विद्यालय लेखाङ्कन निर्देशिका, २०७६
12 2020-05-04 विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना
13 2020-04-16 Press Release
14 2020-04-15 Notice for Expression of Interest(EOI) for Grant Agent(GA)
15 2020-04-07 बोलपत्र / सिलवन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
16 2020-04-05 बजेट रोक्का सम्बन्धमा
17 2020-03-20 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
18 2020-03-20 KOICA/TICA अध्ययन /छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
19 2020-03-20 Sakura Science Plan मा सहभागिताका लागि सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको लागि सूचना
20 2020-03-18 अत्यन्त जरूरी सूचना