S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-01-01 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धी
2 2018-12-31 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाण्डौ फरेष्ट्री कलेजबाट प्राप्त बिएस्सी फरेष्ट्री विषयको छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।
3 2018-12-31 German Academic Exchange Service DAAD Scholarship Notice
4 2018-12-26 नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहका रापद्वि श्रेणी, रापतृ श्रेणी र रापअनं प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता सूची
5 2018-12-25 तालिममा सहभागि हुने निवेदन सम्बन्धमा
6 2018-12-25 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं फरेष्ट्री कलेजबाट प्राप्त बिएस्सी फरेष्ट्री विषयको छात्रवृत्तिको लागि योग्यताक्रम तथा पूर्व मनोनयनको सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना
7 2018-12-21 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत बिएनएस, बिएस्सी एमएलटी, बिएस्सी नर्सिङ्ग र बिफार्मेसी विषयहरूमा अन्तिम मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2018-12-21 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पत्र, सूचना र फारामको नमूना
9 2018-12-17 विवरण अद्यावधिक गर्ने /गराउने सम्बन्धमा |
10 2018-12-16 २०७५ पौष १ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
11 2018-12-16 कर्मचारीहरूका लागि बैदेशिक अध्ययन / तालिममा मनोनयन सम्बन्धी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना
12 2018-12-16 Joint Review Meeting Aide Memoire November 2018
13 2018-12-15 २०७५ मङ्सिर २९ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
14 0000-00-00 २०७५ मङ्सिर २८ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
15 2018-12-13 २०७५ मङ्सिर २७ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
16 2018-12-13 शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०७३
17 2018-12-12 २०७५ मङ्सिर २६ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
18 2018-12-12 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौँ फरेष्ट्री कलेजबाट प्राप्त बिएस्सी फरेष्ट्री विषयको छात्रवृत्तिको लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना
19 2018-12-12 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत बिडिएस तर्फ अन्तिम मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
20 2018-12-11 २०७५ मङ्सिर २५ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह