S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-02-04 विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी
2 2019-01-31 Notice for Peking University Scholarship Program for MBA
3 2019-01-31 Notice for Geneva University Scholarship
4 2019-01-31 कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ अद्यावधिक गरिएको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना
5 2019-01-24 कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ छुट नामावली समाबेश गरि तयार गरिएको जेष्ठता सूची
6 2019-01-23 शिक्षा सेवा/शि. प्र समूहको जेष्ठता सूची ( रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ
7 0000-00-00 शिक्षा सेवा/शि.प्र र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( रा.प.तृतीय श्रेणी ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ
8 2019-01-23 शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( रा.प.अनं. प्रथम ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ
9 2019-01-23 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई लेखिएको पत्र ।
10 2019-01-18 खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रिन्सिपल पदका लागि दरखास्त आव्हान
11 2019-01-18 Education Information 2017
12 2019-01-16 नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत पुस्तकालय विज्ञान, मुद्रण व्यवस्थापन, चित्रकला र छविकला समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन प्रयोजनका लागि प्रकाशित जेष्ठताक्रम
13 2019-01-14 प्रभातफेरी कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे
14 2019-01-11 नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत रापतृ श्रेणी र रापअनं प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन प्रयोजनका लागि प्रकाशित जेष्ठताक्रम (मिति २०७५ पौष २७)
15 0000-00-00 सेवाकालीन शैक्षिक व्यवस्थापन तालिमका लागि रा.प.तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको नामावली
16 2019-01-08 विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा
17 2019-01-06 २०७५ पौष २२ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह; काठमाडौं
18 2019-01-06 राष्ट्रिय योग दिवस -२०७५ को आदर्श वाक्यसम्बन्धी सूचना
19 2019-01-03 नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह रापद्वि श्रेणी (उपसचिव) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन प्रयोजनका लागि संशोधित जेष्ठताक्रम (मिति २०७५ पौष १९)
20 2019-01-01 कर्मचारी समायोजन कार्यमा समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा