S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-01-31 सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम स्वत: प्रकाशन
2 2021-01-29 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
3 2021-01-28 Press Release
4 2021-01-18 संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना
5 2021-01-18 रद्द गरिएको सम्बन्धमा
6 2021-01-13 राष्ट्रिय योग आभ्यासक्रम
7 2021-01-08 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना
8 2021-01-06 Joint Review Meeting (JRM) Aide Memoire
9 2021-01-06 Joint Review Meeting (JRM) Aide Memoire
10 2021-01-05 काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको लागि वैयक्तिक विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
11 2021-01-01 संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना
12 2020-12-31 सूचना प्रवाह सम्बन्धमा
13 2020-12-25 माग आकृति फारम सम्बन्धमा
14 2020-12-24 व्यावसायिक संस्थालाई अनुदान सहयोग कार्यविधि, २०७७
15 2020-12-23 शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको सूचना
16 2020-12-20 Notice for Short Listing of Consultant/ Submission of Proposal
17 2020-12-10 कासमू सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना
18 2020-12-10 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना
19 2020-12-10 JDS and CGI Scholarship Program
20 2020-12-10 माननीय मन्त्रीज्यूवाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते जारी भएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५