S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-04-10 शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई अध्ययनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना
2 2017-04-04 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत महाकाली अंचलमा संचालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा तथा जिल्लाका कार्यक्रमहरुको अनुमगन प्रतिवेदन २०७३
3 2017-04-04 उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समितिको २०७३ फागुन २३ गतेको सिफारिस तथा यस मन्त्रालयको २०७३ फागुन २६ को निर्णयानुसार प्रकाशित सार्वजनिक सूचना
4 2017-04-03 नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई रुस सरकारबाट Bachelor of Engineering (Civil Engineering), विषयमा प्राप्त २ सीट आंशिक छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना
5 2017-04-03 नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र रुस सरकारले उपलब्ध गराएको MBBS तर्फको आंशिक छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचनाः
6 2017-03-30 चीन सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन (Final Nomination) तथा अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 2011-05-14 मुगु जिल्लाको अनुगमन प्रतिवेदन २०७३
8 2017-03-23 चीन सरकारले उपलब्ध गराएको विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयन (Pre nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
9 2017-03-23 चीन सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन (nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2017-03-23 चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति समेतका लागि आवेदन गरेका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम (MOE Merit) कायम गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2017-03-20 Nepal Education in Figure 2016
12 2017-03-03 शैक्षिक सूचना २०७३
13 2017-03-17 चिनीया छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयमा परेका उम्मेदवारको सूची
14 2017-03-17 अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुशासन महाशाखाको अनुगमन प्रतिवेदनको पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
15 2017-03-15 शिक्षा मन्त्रालय बाट सेवा संचालन स्वीकृति नवीकरण भएका फर्म तथा कम्पनीहरुको सूची
16 2017-03-15 शिक्षा मन्त्रालयबाट हालसम्म सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त फर्म तथा कम्पनीहरुको सूची
17 2017-02-21 अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३
18 2017-03-14 शिक्षा मन्त्रालय पुस्तकालय समन्वय शाखाको पुस्तकालय सूचीकरण गर्नेबारेको सूचना।
19 2017-03-13 कार्यक्रम अनुगमन प्रतिवेदन प्रतिवेदन सुनसरी तथा मोरङ
20 2017-03-07 नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सन २०१७/०१८ का लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना

Most Visited Links