S.N. Publish Date Title Detail
1 2016-10-06 बंगलादेशका निलम्वित र अवैधानिक कलेज/विश्वविद्यालयमा भर्ना नहुने/नगराउने सम्वन्धी सूचना
2 2016-10-06 On Arrival/Tourist Visa मा विद्यार्थी नपठाउने/ नजानेसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 0000-00-00 २०७३ सालको सरुवा सूची
4 0000-00-00 moe_online_दरखास्त_पेश_गर्दा_ध्यान_दिनु_पर्ने_पक्षहरु_२०७३
5 0000-00-00 दरखास्त सम्बन्धी विस्तृत सूचना २०७३
6 0000-00-00 दुर्गमको सिफारिश ढाँचा २०७३
7 0000-00-00 विपन्नताको सिफारिश ढाँचा २०७३
8 0000-00-00 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको फुकुवा सम्बन्धी पत्र
9 0000-00-00 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७३ भाद्र
10 2016-09-26 छात्रबृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त पेश गर्ने बारेको अत्यन्त्त जरुरी सूचना
11 2016-09-22 छात्रवृत्ति उम्मेदवार छनौट गर्ने आधार तथा निबेदन माग सम्बन्धी व्यवस्था बारेको सूचना
12 2016-09-20 Press Release 2073-06-04
13 2016-09-21 Expression of Interest notice for Design Review and Construction Supervision, Kailali
14 2016-09-20 ईजिप्ट मनोनयन पत्र लिन आउने सूचना
15 2016-09-15 पाकिस्तान, मेक्सिको तथा स्वीस सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
16 0000-00-00 रुस सरकारको आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन भएकाहरुलाई मनोनयन पत्रको लागि सम्पर्क गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2015-12-03 शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत गर्ने सम्वन्धी सूचना
18 2016-09-04 छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जान निवेदन दिने बारे सूचना
19 0000-00-00 राष्ट्रिय पुस्तक नीति, पुस्तकालय गुरुयोजना र पुस्तकालय अभिलेख व्यवस्थापन मस्यौदामा सुझाव उपलब्ध गराउने
20 0000-00-00 नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Most Visited Links