S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-08-05 Joint Review meeting 2016
2 2018-08-01 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति २०७५/४/१६
3 2018-07-31 शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2018-07-31 IDP Education Student Services Pvt Ltd ले शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि अनुमति नलिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
5 2018-07-31 IDP Education Student Services Pvt Ltd ले शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि अनुमति नलिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2018-07-27 पाकिस्तान सरकारबाट PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको D. Pharmacy विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको जरुरी सूचना ।
7 2018-07-27 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ( Merit List ) सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना ।
8 2018-07-27 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।
9 2018-07-25 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको प्रेस विज्ञप्ति २०७५/४/९
10 2018-07-25 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको प्रेस विज्ञप्ति २०७५/४/९
11 2018-07-25 टोकियो विश्वविद्यालयको अध्ययन छात्रवृत्तिका बारेमा University of Tokyo 2019 Enrollment information Session मा सहभागी हुने सम्बन्धमा
12 2018-07-24 वार्ता टोलीका दुवै तर्फका संयोजक अभिषेकराज सिंह र खगराज वरालको संयुक्त वक्तव्य
13 2018-07-24 वार्ता टोलीका दुवै तर्फका संयोजक अभिषेकराज सिंह र खगराज वरालको संयुक्त वक्तव्य
14 2018-07-24 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी भावी नीति र संरचनाका विषयमा राय सुझाव सङ्कलन
15 2018-07-24 शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सत्यापन सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना
16 2018-07-23 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना
17 2018-07-23 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना
18 2018-07-21 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको २०७५/४/५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
19 2018-07-21 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको २०७५/४/५ को प्रेस विज्ञप्ति
20 2018-07-20 विदेशी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धनलिई उच्च शिक्षा संचालन गरेका संस्थाहरुले थप कार्यक्रम संचालनका लागि दिने आवेदन फारमको नमूना।

Most Visited Links