S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-05-31 मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारबाट नेपाल सरकारलाई नेपाली मुस्लिम नागरिकहरुका लागि Arabic language and Islamic Studies छात्रवृत्तिमा निवेदन दिएकाहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2018-05-30 पुस्तकालय अनुदान सम्बन्धमा
3 2018-05-28 शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको खाता सञ्चालन सम्बन्धमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशन
4 2018-05-24 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५/२/९ को निर्णयअनुसार काज खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण
5 2018-05-23 शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईलाई आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा जरुरी सूचना
6 2018-05-22 केन्द्रिय आयुर्वेद विद्यापीठ दाङबाट प्राप्त आयुर्वेद स्नातक तह BAMS विषयको छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
7 2018-05-22 पतञ्जली आयुर्वेद कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर धुलिखेलमा आयुर्वेद स्नातक तहका लागि वैकल्पिक उम्मेदवार मनोनयन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2018-05-15 पतन्जली आयुर्वेद कलेज तथा रिसर्च सेन्टर धुलिखेलमा BAMS विषयकालागि वैकल्पिक उम्मेदवार मनोनयन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
9 2018-05-15 केन्द्रिय आयुर्वेद विद्यापीठ दाङबाट प्राप्त BAMS विषयको छात्रवृत्तिकालागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम तथा पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2018-05-15 नेपाल मुस्लिम विद्यार्थीकालागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिने म्याद थपिएको सूचना
11 2018-05-11 शिक्षा मन्त्रालयद्वारा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विदुरराज गिरीमाथी आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न माग
12 2018-05-11 शिक्षा मन्त्रालयद्वारा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विदुरराज गिरीमाथी आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न माग
13 2018-05-11 शिक्षा मन्त्रालयद्वारा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विदुरराज गिरीमाथी आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न माग
14 2018-05-08 SAARC Development Fund Scholarship अन्तरगत Bangladesh Health Professions Institute (BHPI) को M.Sc. Rehabilitation Science विषयमा सन् २०१८ जुलाइको भर्नाका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।
15 2018-05-07 आयुर्वेद स्नातक तह BAMS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2018-05-07 पतन्जली आयुर्वेद कलेज तथा रिसर्च सेन्टर धुलीखेलमा BAMS विषयमा मनोनयन गरिएको बारेको सूचना
17 2018-05-07 २०७४ साल चैत्र महिनाको तत्काल सुधार कार्ययोजनाको प्रगति विवरण
18 2018-05-07 सोलु र ओखलढुङ्गाको अनुगमन प्रतिवेदन
19 2018-05-06 वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना
20 2018-05-02 सवै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयको कार्यदेश बमोजिम कार्य गर्ने बारेको सूचना