S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२० का लागि आवेदन दिने उमेद्वारहरुकालागि अत्यन्त जरुरी सूचना
2 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
3 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 0000-00-00 Apply Online : Undergraduate Level (Biology Group) Entrance Examination for MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, B. Pharmacy, BMLT, BAMS and BSc Forestry
6 0000-00-00 Comsats Institute of Information Technology, Islamabad, Pakistan मा MS Programme छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना
7 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना
8 0000-00-00 Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) अन्तर्गत स्नातक स्तर को छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना
9 0000-00-00 भारत सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना
10 0000-00-00 Scholarship Application for "Master of Science in Environmental Management ": Srilanka
11 0000-00-00 Scholarship Application for "Advanced Certificate Course on Information and Communication Technology ": Indian Embassy, Nepal
12 0000-00-00 रसियन फेडेरेसनबाट प्राप्त छात्रवृत्तिको Confirmation सम्बन्धी सूचना
13 0000-00-00 Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) and Egypt Government Scholarship: अन्तिम मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 0000-00-00 पाकिस्तान सरकार तथा इजिप्ट सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 0000-00-00 Application notice for Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) and Egypt government scholarship: Engineering and Agriculture
16 0000-00-00 Application notice for Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) and Egypt government scholarship: Medicine
17 0000-00-00 Scholarship Application for "International Diploma in Education Planning and Administration ": Indian Embassy, Nepal
18 0000-00-00 पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थिहरुले छात्रवृत्तिकालागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना E-mail Print PDF
19 0000-00-00 PG Result : Exam date 2070-12-08
20 0000-00-00 Undergraduate level Exam 2070-11-01: Result published