S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 आ.व. २०७२/०७३ का लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
2 0000-00-00 नेपाल विद्याभूषण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 0000-00-00 मनसाय पत्रका लागि आवेदन लिने कार्य रोक्का गरिएको सम्बन्धी सूचना
4 0000-00-00 Governance and Development विषयक ३० कार्य दिने सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
5 0000-00-00 Professional course on management and development विषयक ३० कार्य दिने सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धि सूचना
6 0000-00-00 MBBS/BDS विषय अध्ययन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 0000-00-00 संगठन संरचना तथा शाखागत कार्यविवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 0000-00-00 भारतमा सञ्चालन हुने तालिममा सहभागी हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
9 0000-00-00 तालिममा सहभागी हुन चाहनेले निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
10 0000-00-00 भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई जेठ १५ गतेसम्म विदा अवधी थप गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 0000-00-00 भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
12 0000-00-00 कर्मचारीहरु अनिवार्य उपस्थित हुनेबारे सूचना
13 0000-00-00 TICA/Thailand सरकारबाट थाइल्याण्डमा संचालन हुने अध्ययन/ तालीम कार्यक्रममा निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
14 0000-00-00 विदेशी विश्वविद्यालयका अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना तथा अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
15 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच मिति २०७२।०१।०६ गते भएको सहमति
16 0000-00-00 शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८(संशोधन सहित) अनुसार नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरुको विवरण
17 0000-00-00 korea/KAIST सरकारबाट कोरियामा सञ्चालन हुने Master and Phd. Program का लागि निवेदन दिने बारे सूचना
18 0000-00-00 शिक्षा सेवा अन्तर्गत रा.प. द्वितिय तथा रा.प तृतीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुका लागि ३० कार्यदिने शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धी सूचना
19 0000-00-00 "Performanance Management" प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
20 0000-00-00 बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमाका लागि सुझाव दिने बारे सूचना

Most Visited Links