S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 उपसचिव श्री वेणीमाधव भट्टराई:सफाई पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
2 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षा संचालन गरिरहेका संस्थाहरु सम्वन्धि सूचना: Last Update 2071-02-07
3 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको सरुवाको विवरण : २०६८ फागुन
4 0000-00-00 प्रशिक्षक श्री गायत्री तिम्सिना, शै.ता.के. बारा : स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्वन्धमा ।
5 0000-00-00 पुराना फर्निचर, अफिस सामान तथा कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
6 0000-00-00 पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 0000-00-00 वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन बारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना
8 0000-00-00 नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
9 0000-00-00 Invitation for printing MGML materials for DoE
10 0000-00-00 Invitation of proposal for Developing Audio Visual Materials for NFEC
11 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त पेस गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
12 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
13 0000-00-00 इजिप्ट सरकारबाट MBBS बिषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा मनोनयन भएकाहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 0000-00-00 श्रीलंका सरकारवाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा सञ्चालन तथा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
16 0000-00-00 स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
17 0000-00-00 रसियन सरकारले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 0000-00-00 Shree Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) : आवेदन सम्बन्धि जानकारी
19 0000-00-00 Chinese government scholarship : अन्तिम मनोनयन सम्बन्धि सूचना
20 0000-00-00 PTAP / Egypt / Bangladesh : अन्तिम मनोनयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Most Visited Links