श्रीलंकाको Institute of Information Technology (SLIIT) अन्तरगत शैक्षिक बर्ष २०१८/२०१९ का लागि सार्क सदस्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई Under Graduate Degree Programs अन्तरगत विभिन्न विषयका छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

श्रीलंकाको Institute of Information Technology (SLIIT) अन्तरगत  शैक्षिक बर्ष २०१८/२०१९ का लागि सार्क सदस्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई Under Graduate Degree Programs  अन्तरगत विभिन्न विषयका छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_for_SLIIT_Undergraduate_Scholarship12 655 Kb application/pdf View Download