पाकिस्तान सरकारबाट शैक्षिक बर्ष २०१८।०१९ का लागि PTAP अन्तर्गत MBBS विषयमा नेपाल सरकारलार्इ प्राप्त छात्रवृत्तिमा बैकल्पिक उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।

पाकिस्तान सरकारबाट शैक्षिक बर्ष २०१८।०१९ का लागि  PTAP अन्तर्गत MBBS विषयमा नेपाल सरकारलार्इ प्राप्त छात्रवृत्तिमा बैकल्पिक उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_for_Alternative_PTAP 136 Kb application/pdf View Download