मिति २०७५/०७/१३ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार जारी भएको "सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोनको प्रयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७५"


Attached Documents
Title Size Type View Download
सामाजिक_सञ्जाल_र_मोबाइल_फोनको_प्रयोगसम्बन्धी_मार्गनिर्देशन_२०७५1 1072 Kb application/pdf View Download