शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (२०७५ मङ्सिर १०)


Attached Documents
Title Size Type View Download
1.Final_complie_Writen_result_Math_Science0750810_ 109 Kb application/pdf View Download
2.Final_complie_Writen_result_Madhya_Math_0750810_ 171 Kb application/pdf View Download
3.Final_complie_Writen_result_Purba_Math_0750810_ 150 Kb application/pdf View Download