शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (२०७५ मङ्सिर ११)


Attached Documents
Title Size Type View Download
3.Final_complie_Writen_result_Math_WDE,MWDR,_FDR__C_.Science0750811_ 196 Kb application/pdf View Download
2.Final_complie_Writen_result_Science-W,MW_FW_-0750811_ 154 Kb application/pdf View Download
1.Final_complie_Writen_result_Science0750811_purba_Maddya_ 187 Kb application/pdf View Download