शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (२०७५ मङ्सिर १३)


Attached Documents
Title Size Type View Download
13.Final_complie_Writen_result_Social_Pachim_Mapa_Supa0750813_ 240 Kb application/pdf View Download
12.Final_complie_Writen_result_Nepali_Pachim_Mapa_Supa0750813_ 259 Kb application/pdf View Download
11.Final_complie_Writen_result_Nepali_Maddya_0750813_ 184 Kb application/pdf View Download
10.Final_complie_Writen_result_Nepali_Purba_0750813_ 177 Kb application/pdf View Download