शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (२०७५ मङ्सिर १४)


Attached Documents
Title Size Type View Download
17.Final_compile_Writen_result_Social_Mapa_Supa0750814_ 169 Kb application/pdf View Download
16.Final_compile_Writen_result_Ac_Eco_Swajaba0750814_ 204 Kb application/pdf View Download
15.Final_complie_Writen_result_Social_Maddya0750814_ 168 Kb application/pdf View Download
14.Final_complie_Writen_result_Social_Purba0750814_ 187 Kb application/pdf View Download