नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह रापद्वि श्रेणी (उपसचिव) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन प्रयोजनका लागि संशोधित जेष्ठताक्रम (मिति २०७५ पौष १९)


Attached Documents
Title Size Type View Download
Seniority_उपसचिव_(2) 467 Kb application/pdf View Download