नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत रापतृ श्रेणी र रापअनं प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन प्रयोजनका लागि प्रकाशित जेष्ठताक्रम (मिति २०७५ पौष २७)


Attached Documents
Title Size Type View Download
Seniority_अंग्रेजी 111 Kb application/pdf View Download
Seniority_गणित 127 Kb application/pdf View Download
Seniority_नेपाली 99 Kb application/pdf View Download
Seniority_प्राविधिक_सहायक 679 Kb application/pdf View Download
Seniority_विज्ञान 110 Kb application/pdf View Download
Seniority_विद्यालय_निरीक्षक 1434 Kb application/pdf View Download
Seniority_व्यावसायिक 98 Kb application/pdf View Download
Seniority_शारीरिक_शिक्षा 126 Kb application/pdf View Download
Seniority_संस्कृत_1 107 Kb application/pdf View Download
Seniority_सामाजिक_शिक्षा_1 105 Kb application/pdf View Download