शिक्षा सेवा/शि.प्र र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( रा.प.तृतीय श्रेणी ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ

निजामती किताबखानाको विवरणलाई मुख्य आधारमानी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको कार्यदलद्वारा तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( रा.प.तृतीय श्रेणी  )


Attached Documents
Title Size Type View Download
School_Inspector 2872 Kb application/pdf View Download