शिक्षा सेवा/शि. प्र समूहको जेष्ठता सूची ( रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ

निजामती किताबखानाको विवरणलाई मुख्य आधारमानी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको कार्यदलद्वारा तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासनको  जेष्ठता सूची ( रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव )


Attached Documents
Title Size Type View Download
Under_Secretary_Education 1567 Kb application/pdf View Download