चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
application_forms_of_IOST 69 Kb application/pdf View Download
Application_notice_075-76_chinese_scholarship 147 Kb application/pdf View Download
IOF_application 67 Kb application/pdf View Download
IOHSS_application 65 Kb application/pdf View Download
application_forms_of_IOAAS 66 Kb application/pdf View Download