चीन सरकारबाट प्राप्त भएको विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।

चीन सरकारबाट प्राप्त भएको विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Chinese_scholarship_IOM_PhD_075-76 85 Kb application/pdf View Download