चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तह ईन्जिनियरिङ विषयको छात्रबृत्तिमा योग्यताक्रम कायम गरी पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।

चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तह  ईन्जिनियरिङ विषयको छात्रबृत्तिमा योग्यताक्रम कायम गरी पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Pre_nomination_Merit_List_Engi._website_Notice_ 89 Kb application/pdf View Download
Pre_Nomination_List_Engineering_2075_China 56 Kb application/pdf View Download
Merit_List_Engineering_2075_China 59 Kb application/pdf View Download