चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तह ईन्जिनियरिङ विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।

चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तह ईन्जिनियरिङ विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
chinese_Engineering_Nomination 135 Kb application/pdf View Download