नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृतिमा दरखास्त आव्हान गरिएको जरुरी सूचना

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृतिमा दरखास्त आव्हान गरिएको  जरुरी सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृतिको सूचना 134 Kb application/pdf View Download
आवेदन फारम 59 Kb application/pdf View Download