उपसचिव स्तरका अधिकृतहरुको सेवाकालिन तलिममा सहभागि हुन निबेदन दिने बारे

 उपसचिव स्तरका अधिकृतहरुको सेवाकालिन तलिममा सहभागि हुन निबेदन दिने बारे 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Under_Secretary_Training 142 Kb image/jpeg View Download