चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि हुने प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तरवार्ताको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि हुने प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तरवार्ताको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
प्रस्तुतीकरण_तथा_अन्तरवार्ता_मिति_संशोधन_सूचना1 64 Kb application/pdf View Download