त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BAMS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको  BAMS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_IOM_marga_8_BAMS_Final_doc 154 Kb application/pdf View Download