त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BASLP विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको  BASLP विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_IOM_marga8_BASLP_Finaldoc 122 Kb application/pdf View Download