त्रि.वि.वि, पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपलब्ध MBBS, BDS & BSc Nursing विषयको  छात्रवृत्तिकोलागि सिट निर्धारण र दावि विरोधपछिको संशोधित उम्मेदवारको विवरण सम्बन्धी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_Seat_allocation_and_revision 144 Kb application/pdf View Download