पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको MBBS विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको MBBS  विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_Pre-_nomination 191 Kb application/pdf View Download