त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको MBBS विषयमा कलेज छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको  MBBS विषयमा कलेज छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
TU_MBBS_Mert_List_College_Selection_Notice 169 Kb application/pdf View Download
Form 106 Kb application/msword View Download