पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा MBBS विषयमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा MBBS विषयमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
PPAHAS_BPKIHS_Merit List 161 Kb application/pdf View Download