पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटनको BSc Nursing र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको BDS विषयमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटनको BSc Nursing र विपि कोइराला  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको BDS विषयमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
PPAHAS_BPKIHS_list 128 Kb application/pdf View Download