त्रि.वि.वि. अन्तर्गत BSc. MLT/ Bsc.MIT/BPH/ B.Pharmacy (Health Science) विषयको कलेज प्राथमिकता फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

त्रि.वि.वि. अन्तर्गत BSc. MLT/ Bsc.MIT/BPH/ B.Pharmacy (Health Science) विषयको कलेज प्राथमिकता फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_College_choice 99 Kb application/pdf View Download
B.Sc_MLT_HS_TU_College_Choice_Form 56 Kb application/msword View Download
B.Sc_MIT_TU_HS_College_Choice_Form 53 Kb application/msword View Download
BPH_TU_college_choice_Form1 57 Kb application/msword View Download
B.Pharmacy_TU_HS_college_choice_Form 62 Kb application/msword View Download