मनोनयनसूचीबाट नाम हटाइएको तथा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना

मनोनयनसूचीबाट नाम हटाइएको तथा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना   


Attached Documents
Title Size Type View Download
Suchana_Alternative_Nomination 90 Kb application/pdf View Download