त्रि.वि.वि. अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत B. Pharmacy(Health Science), BSc Nursing विषयको छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरि सूचना

त्रि.वि.वि. अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत B. Pharmacy(Health Science), BSc Nursing विषयको  छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन  सम्बन्धी जरुरि सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Pre-_Nomination_on_BSc_Nursing_pharmacy 155 Kb application/pdf View Download