त्रि.वि.वि. अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत BSc.MIT,BPH,BSc MLT(General Science) विषयको छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरि सूचना

त्रि.वि.वि. अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत BSc.MIT,BPH,BSc MLT(General Science) विषयको छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरि सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
BSC_MIT_MLT 282 Kb application/pdf View Download