त्रि.वि.वि. अन्तरगत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत BSc MIT,B PH, BSc MLT, B pharmacy (Health Science), B pharmacy (General Science), BSc Nursing विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना

त्रि.वि.वि.  अन्तरगत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत BSc MIT,B PH, BSc MLT, B pharmacy (Health Science), B pharmacy (General Science), BSc Nursing  विषयको  छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Nomination_Bachelors_List 184 Kb application/pdf View Download