शिक्षासँगै कमाई कार्यक्रममा अभिप्रेरित गर्न शैक्षिक संस्थालाई उत्प्रेरणाकार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थप्रस्तावआह्वान गरिएको सूचना

शिक्षासँगै कमाई कार्यक्रममा अभिप्रेरित गर्न शैक्षिक संस्थालाई उत्प्रेरणाकार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थप्रस्तावआह्वान गरिएको सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
आवेदन_फाराम 102 Kb application/pdf View Download
सूचना2 127 Kb application/pdf View Download
शिक्षासँगै_कमाई _कार्यक्रम_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७६ 565 Kb application/pdf View Download