शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयबाट मिति २०७७|०५|१९ मा जारी भएको सिकाइ सिक्षण निर्देशिका २०७७

शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयबाट मिति २०७७|०५|१९  मा जारी भएको सिकाइ सिक्षण निर्देशिका २०७७ 


Attached Documents
Title Size Type View Download
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ 934 Kb application/pdf View Download
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ 820 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links