कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मन्त्रालयको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचनाः २०७८।५।१३

..


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_BSc_Agriculture_-_2078.5.13_1 181 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links