विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९


Attached Documents
Title Size Type View Download
foreign_affiliation_directives_2059_(with_1st_amendment) 388 Kb application/pdf View Download