विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कायर्दलले माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन, २०६५


Attached Documents
Title Size Type View Download
Taskforce_report_2065 243 Kb application/pdf View Download