November Session, 2013 तथा August Session 2014 का लागि छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुनआउने विज्ञान (Biology) विषय लिई 10+2 वा सोसरह उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम हुने Undergraduate Level (Biology Group) का MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, B. Pharmacy, BMLT, BAMS, BSc Forestry लगायतका विषयहरूमा निःशुल्क, आंशिक तथा स-शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलको योग्यता पुरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ। यस सूचना बमोजिम प्रकाशित हुने योग्यताक्रमबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा November Session, 2013 र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा August Session 2014 मा समेत विद्यार्थीहरू मनोनयन गरिने छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
scholarship_2013-2014_application_Notice 682 Kb application/pdf View Download