बी एससी नर्सिङको कोटा थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निर्धारण भएकोे सङ्ख्यामा विद्यार्थी मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने भएको हुँदा यस मन्त्रालयद्वारा २०७१ मंसिर २७ गते सञ्चालित Undergraduate Level (Biology) विषयको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको मिति २०७१ पौष ४ गते प्रकाशित योग्यताक्रममा (नतिजा) समूहगत योग्यताक्रम भित्र नाम रही त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका उम्मेदवारहरूलाई मनोनयनको लागि आवेदन आह्वान गरिएको यस मन्त्रालयको मिति २०७१ पौष ७ गते प्रकाशित सुचनामा नेपाली सेना स्वस्थ्य विज्ञान संस्थान, सानोभ‍‌‌र‍‍्‌याङ्, काठमाडौंमा बी एससी नर्सिङ् उल्लेख हुन छुटेको हुँदा सो कोटा समेत संलग्न गरीएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त संस्थामा सो कोटामा आवेदन दिन चाहने उम्मेदवारहरूले मिति २०७१।९।११ गते कार्यालय समयभित्र यस शाखामा सम्पर्क गरि आवेदन गर्न हुन अनुरोध छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
BSc_nursing-_071.9__.6_renotice__ 153 Kb application/pdf View Download