मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना : Birat Medical college and Devdaha Medical College

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई सन् २०१४ अगष्ट सेसनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यव्रmम अन्तर्गत बिराट मेडिकल कलेज, बिराटनगर र देवदह मेडिकल कलेज, रुपन्देहीमा एमबिबिएस विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने भएको हु“दा यस मन्त्रालयद्वारा २०७० पौष १३ गते सञ्चालित Undergraduate Level (Biology) विषयको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको मिति २०७० पौष १९ गते प्रकाशित योग्यताक्रममा (नतिजा) देहायको समूहगत योग्यताक्रम भित्र नाम रहेका काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका इच्छुक उम्मेदवारले छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा स्वयम् उपस्थित भई आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
आवेदनका लागि तोकिएको समूह तथा योग्यताक्रमः
१. साधारण योग्यताव्रmम तर्फ योग्यताव्रmम २०० सम्मकोले आवेदन गर्ने ।
२. आरक्षण मधेशी तर्पm सामुदायीक विद्यालयको योग्यताव्रmम ५० सम्मकोले आवेदन गर्ने ।
३. आरक्षण महिला तर्पm सामुदायीक विद्यालयको योग्यताव्रmम ६० सम्मकोले आवेदन गर्ने ।
४. आरक्षण जनजाती तर्पm सामुदायीक विद्यालयको योग्यताव्रmम ६० सम्मकोले आवेदन गर्ने ।
५. आरक्षण दलित तर्पm सामुदायीक विद्यालयको योग्यताव्रmम १५ सम्मकोले आवेदन गर्ने ।
आवेदन अवधिः
मितिः २०७१ माघ ११ गते देखि १३ गते दिनको १ः०० बजेसम्म । 
आवश्यक कागजातहरूः
१. SLC को मार्कसिटको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि,
२. 10+2 वा सो सरहको टन्सव्रिmप्टको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि,
३. छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको प्रवेशपत्रको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि,
४. नेपाली नागरिकताको प्रमाण्पत्रको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि