Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरुको २०७१।१२।१४ गते भएको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरुको २०७१।१२।१४ गते भएको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा तथा यस विषयका अन्य सूचनाका लागि तलको pdf document डाउनलोड गरि हेर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_2071-12-14 321 Kb application/pdf View Download