विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९

विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गराउन "विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९" नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७२।०४।३२ मा स्वीकृत भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उल्लिखित निर्देशिका तलको link बाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
foreign_affiliation_directives_2059_(with_1st_amendment) 388 Kb application/pdf View Download