School Sector Development Plan

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०१६-२०२२)  यहाँहरुको सुझावको अपेक्षा गर्दछ । कृपया तलको इमेल मा सुझाव पठाइ सहयोग गरिदिनुहोला ।

Email address : infomoe@moe.gov.np


Attached Documents
Title Size Type View Download
ssdp1 269 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links